Home / ABC / In sardu: sa lìngua sarda ferta de su proibitzionismu linguìsticu

In sardu: sa lìngua sarda ferta de su proibitzionismu linguìsticu

Calisisat stòria moderna de sa lìngua sarda non podit essi scrita sena de arremonai su proibitzionismu linguìsticu chi at fertu su sardu, est a nai sa polìtica pesada de is guvernus italianus peri leis sintzillas contras s’imperu de sa lìngua sarda, pruschetotu in s’atza pùblica.

Arremonaus aici s’art. 17 de su R.D. de su 1/10/1923, n. 2185, s’art. 271 de su R.D. de su 31/8/1933, n. 1592 e su DPR de su 14/7/1955, n. 503, in contu de scola, e s’art. 137 de su còdixi de prossedura penali, intrau in su 1931, in contu de s’imperu de sa lìngua ofitziali in su tribunali.

Su proibitzionismu linguìsticu s’est stentau 76 annus, finsas a su 15/12/1999, candu sa lei 482 de su Stadu at arreconnotu su sardu che a lìngua, ca innantis fiat sceti unu dialetu.

E duncas is 76 annus de proibitzionismu – chi ant tocau no sceti is 20 annus de Mussolini (1923–1943 in Sardìnnia) ma finsas is 51 annus de sa Repùblica (de s’ora chi sa Costitutzioni est intrada su 1/1/1948), funt su babu de su genocìdiu linguìsticu de su sardu. Po essi crarus si imoi medas sardus no sciint ligi e/o cumprendi custu artìculu, si no scint fueddai su sardu, si no dd’ant imparau de sa mama insoru, si no dd’ant pòtziu (e no ddu podint) studiai in sa scola, sa nexi tocat a dda circai in cussus 76 annus de proibitzionismu chi ant sperditziau sa lìngua nosta, traghendi-dda tira tira finsas a su sperefundu.

Oresti Pili    Presidenti de s’Acadèmia de su Sardu onlus

© Riproduzione Riservata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *